Politică Cookies

Acest website (www.ipromo.ro) folose?te cookie-uri proprii ?i de la ter?i pentru a furniza vizitatorilor o experien?a mult mai buna de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiecaruia.

Cookie-urile joaca un rol important în facilitarea accesului ?i livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setari precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ ?i “înapoi’’.
Cookie-urile ofera de?inatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel încât sa le poata face ?i mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplica?iilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experien?a de navigare mai valoroasa, mai utila ?i mai placuta.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut ?i ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur ?i simplu“cookie” ) este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) ?i este complet “pasiv” (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 par?i: numele ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existen?a a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicita informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pâna când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe re?ele de socializare).
Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (?i, în general, depinde de durata de via?a prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de ter?i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât sa fie livrata publicitate cât mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie con?ine informa?ii care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) ?i un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocata ?i reac?iona în consecin?a. Cookie-urile asigura userilor o experien?a placuta de navigare ?i sus?in eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

 Care este durata de via?a a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de via?a a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) ?i nu mai sunt re?inute odata ce utilizatorul a parasit website-ul, iar unele cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare data când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e par?i/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste ter?e par?ti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului ?i ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie sa respecte, de asemenea, legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?inatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre un site.

O vizita pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

cre?terea performan?ei website-ului;
o analiza a vizitatorilor;
geotargetting;
înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performan?a

Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, a?a încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data când un utilizator viziteaza un site, softul de analytics furnizat de o ter?a parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie spune daca a?i mai vizitat acest site pâna acum. Browserul va semnala daca ave?i acest cookie, iar daca nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care viziteaza site-ul ?i cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Daca este înregistrat se pot cunoa?te, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail ?i username-ul – acestea fiind supuse confiden?ialita?ii, conform prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabile?te din ce ?ara proveni?i. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a targeta con?inutul – chiar ?i atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba româna sau în alta limba, se va primi aceea?i reclama.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când va înregistra?i pe un site, se genereaza un cookie care anun?a daca sunte?i înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arata contul cu care sunte?i îngregistrat ?i daca ave?i permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite sa se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Daca nu a?i selectat “pastreaza-ma înregistrat”, acest cookie se va ?terge automat când ve?i închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale ter?elor par?i

Pe unele pagini, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmari succesul unei aplica?ii sau pentru a customiza o aplica?ie.

De exemplu, când distribui?i (share) un articol folosind butonul pentru re?elele sociale aflat pe un site, acea re?ea sociala va înregistra activitatea dvs.

 Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoa?te browserul pâna când cookie-ul expira sau este ?ters.

Cookie-ul stocheaza informa?ii importante care îmbunata?esc experien?a de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii în care se dore?te accesarea unui site; pastrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor în co?ul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al func?ionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptata preferin?elor ?i intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuin?ari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de ?tiri, vreme, sport, har?i, servicii publice ?i guvernamentale, site-uri de entertainment ?i servicii de travel.
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor, preferin?ele de limba ( ex:afi?area rezultatelor cautarilor în limba Româna).
Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search).
Masurare, optimizare ?i caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri ). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunata?i site-urile în beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confiden?ialitate

Cookie-urile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din buca?i de cod, a?a ca nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecin?a, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i.

Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confiden?ialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigura ?i responsabila, bazataa pe cookies.

Particulariza?i-va setarile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securita?ii utilizarii cookie-urilor.
Daca împar?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare setarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare data când închide?i browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
Instala?i-va ?i actualiza?i-va constant aplica?ii antispyware.
Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilita?ile browserului sau sa descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit.

Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula în meniul Op?iuni /Settings sau în meniul Preferin?e / Favorites al browserului.

Pentru a în?elege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare:

Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome

EnglishRomanian